Hotarari 2019

Hotararea 9 Privind achiziţionarea unui sistem software integrat de management al fluxurilor informaţionale şi control intern managerial

Hotararea 8 privind aprobarea amenajamentulu ipastoral al comunei GURA VADULUI

Hotararea 7 Privind completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Gura Vadului prin introducerea suprafeţei de 1207 mp teren (drum)

Hotararea 6 privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare, def. Bonciu Adrian, persoană beneficiară de Legea nr. 416/2001

Hotararea 5 Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019

Hotararea 4 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2019

Hotararea 3 privind aprobarea numărului posturilor de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019

Hotararea 2 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL DIN ANUL PRECEDENT

Hotararea 1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al comunei Gura Vadului pe anul 2018