ANGHELINA CALIN ROBERTO ARDELEANU STEFAN CARSTESCU ION OVIDIU MOISE IOAN PICIU SIMONA SORA NICOLAE MARIUS – Primar STAN IULIANA TOLOANCA ION – Viceprimar TRANDAFIR DAN NICOLAE  

SORA NICOLAE MARIUS – Primar TOLOANCA ION – Viceprimar ANGHELINA LUIZA LAURA CODIN VIOREL DINU VERONICA FILIMON DANIELA GANGU IULIA IORGA ADRIANA IRIMIA ION ILIE NICOLAE MASTRAGOEI IOANA RISTEA ELENA STAN ADRIANA ELENA VASILOE IULIANA BADEA CRISTIAN MARIN NICOLAE

-21.09.2021 Anunt privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici COMUNA GURA VADULUI organizeaza examen de promovare in grad profesional conform urmatorului ….. -20.09.2021 Proces verbal de afisare – Subsemnata Gangu lulia, in functia de inspector in cadrul compartimentului financiar contabil, am procedat astazi, 20.09.2021 la afisarea Publicatiei de vanzare privin bunurile debitorului ….. -08.06.2021 BULETIN […]

17.09.2021 A N U N Ţ Având in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată. […]

05.03.2021 – Incheiere validare supleant Trandafir Dan                    – PROCES VERBAL AFISARE incheiere validare supleant CONSILIERI Nr. crt. Numele și prenumele consilierului local Partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța politică, alianța electorală ori mențiunea candidat independent 1 TOLOANCĂ ION PARTIDUL NATIONAL LIBERAL -PNL 2 MOISE IOAN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL -PNL 3 PICIU SIMONA […]

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal Cerere privind accesul la datele prelucrate Cerere privind portabilitatea datele personale Cerere privind rectificarea datele personale Cerere privind restrictionarea prelucrarii datelor personale Cerere privind stergerea datelor personale prelucrate

PRIMAR  SORA NICOLAE MARIUS VICEPRIMAR  TOLOANCĂ ION SECRETAR GENERAL IORGA ADRIANA

Documentatie tehnica cadastru Gura Vadului Plan Cadastral Sector-45 Gura Vadului Plan Cadastral Sector-94 Gura Vadului Plan Cadastral Sector-115 Gura Vadului Plan Cadastral Sector-116 Gura-Vadului Plan Cadastral Sector-122 Gura Vadului Plan Cadastral Sector-132-Pl-1 Gura Vadului Plan Cadastral Sector-132-Pl-2 Opis Alfabetic al Proprietarilor Sector-Cadastral- 45 Opis Alfabetic al Proprietarilor Sector Cadastral- 94 Opis Alfabetic al Proprietarilor Sector-Cadastral- […]

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus