Documentatie tehnica cadastru Gura Vadului Plan Cadastral Sector-45 Gura Vadului Plan Cadastral Sector-94 Gura Vadului Plan Cadastral Sector-115 Gura Vadului Plan Cadastral Sector-116 Gura-Vadului Plan Cadastral Sector-122 Gura Vadului Plan Cadastral Sector-132-Pl-1 Gura Vadului Plan Cadastral Sector-132-Pl-2 Opis Alfabetic al Proprietarilor Sector-Cadastral- 45 Opis Alfabetic al Proprietarilor Sector Cadastral- 94 Opis Alfabetic al Proprietarilor Sector-Cadastral- […]

CARSTESCU IOAN OVIDIU  COJOCARU BOGDAN ADRIAN RADU GHIORGHE SORA S. NICOLAE MARIUS

Lungu Constantin CIUPITU MARIUS BADEA CRISTIAN CODIN VIOREL DINU VERONICA FILIMON DANIELA GANGU IULIA ILIE NICOLAE IORGA R. ADRIANA IRIMIA ION MASTRAGOEI IOANA MARIN NICOLAE RISTEA ELENA STAN V. ADRIANA ELENA VASILE IULIANA

Hotararea  13 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Hotararea 12 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Hotararea 11 Privind asocierea comunci Gura Vadului,judetul Prahova cu Consiliul .ludetean Prahova In vederea realizarii unui obiectiv de interes public „Reabilitare, modernizare si extindere sediu primarie si construire anexa garaj si spatiu depozitare, alei carosabile si pietonale, […]

Dispozitia Primarului Comunei Gura Vadului cu Nr.53 din 23.10.2020 Dispozitia Primarului Comunei Gura Vadului cu Nr.52 din 23.10.2020 Dispozitia Primarului Comunei Gura Vadului cu Nr.51 din 24.09.2020 Dispozitia Primarului Comunei Gura Vadului cu Nr.50 din 24.09.2020 Dispozitia Primarului Comunei Gura Vadului cu Nr.49 din 24.04.2020 Dispozitia Primarului Comunei Gura Vadului cu Nr.48 din 23.09.2020 Dispozitia […]

a) Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; b) Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cuprivire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive,numai în cazul celor cu caracter normativ; c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care […]

1) Dispoziţii emise de primar 2) Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 3) Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive;

1) Hotărâri adoptate de consiliul local 2019 –  2018 2) Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri 3) Registrul pentru evidenţa hotărârilor

1) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri 2) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive  

LUNGU CONSTANTIN                                             

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus