Hotarari 2018

Hotararea 32 Privind asocierea comunei Gura Vadului, judeţul Prahova cu Consiliul Judeţean Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public

Hotararea 31 Privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotararea 30 privind aprobarea actualizării Planului anual de evoluţie a tarifelor în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri

Hotararea 29 Privind aprobarea implementării proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ’’Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în comuna Gura Vadului”

Hotararea 28 privind preluarea clădirii ’’Canton Tohani” din domeniul public al Consiliului Judeţean Prahova şi introdus în inventarul domeniului public al comunei Gura Vadului

Hotararea 27 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea 26 privind implementarea proiectului ”Reabilitare drumuri in comuna Gura Vadului, judeţul Prahova”

Hotararea 25 Privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Hotararea 24 Privind desemnarea unei persoane pentru funcţia de membru reprezentant al primarului şi desemnarea unor persoane pentru funcţia de membru reprezentant al Consiliului local, care să facă parte din Consiliul de Administraţie în anul şcolar 2018-2019

Hotararea 23 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local care să facă parte din C.E.A.C. în anul şcolar 2018-2019

Hotararea 22 Privind revocarea Hotararii Consiliului local nr. 19/2018
Hotararea 21 Privind asocierea comunei Gura Vadului, judetul Prahova cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii unui obiectiv de intere public
Hotararea 20 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Hotararea 19 Privind aprobarea acordarii unui ajutor de inmormantare persoanelor beneficiare de Legea 416/2001
Hotararea 18 Privind aprobarea efectuarii lucrarilor arhivistice la nivelul UAT Gura Vadului
Hotararea 17 Privind scaderea debitorilor(amenzi) ce apartin persoanelor decedate din evidentele fiscale ale primariei
Hotararea 16 Privind utilizarea întregului excedent al bugetului local din anul precedent
Hotararea 15 privind aprobarea indicatorilor te/mico-econoniici pentru obiectivul de investiţie ,, Reabilitare, modernizare şi extindere sediu primărie, construire anexă garaj, spaţiu depozitare, alei carosabile şi pietonale. spaţiu parcare, utilităţi, branşamente şi organizare de şantier”
Hotararea 14 Privind aprobarea obiectivului de investiţie „Executarea gardului de la Căminul Cultural din satul Gura Vadului”
Hotararea 13 Privind aprobarea obiectivului de investiţie „bxecutarea gardului de la stadionul comunei si refacerea vestiarelor si a porţilor de intrare în stadion”
Hotararea 12 Privind executarea in regim de urgent a balustradelor de la podul ce face trecerea intre satele Gura Vadului si Persunari, pe DC 73
Hotararea 11 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
Hotararea 10 privind aprobarea acordarii unui ajutor de inmormantare, doamnei Gociu Eleonora
Hotararea 9 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismul din dotarea Primariei comunei Gura Vadului
Hotararea 8 Privind aprobarea Organigramei,si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vadului, judetul Prahova pentru anul 2018
Hotararea 7 aprobarea Regulamentului privind implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimate de parcare pentru persoanele cu handicap
Hotararea 6 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice la nivelul comunei Gura Vadului, judetul Prahova, pentru anul 2018
Hotararea 5 Privind organizarea retelei unitatilor de invatamant la nivel de comuna pentru anul scolar 2018-2019
Hotararea 4 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
Hotararea 3 Privind aprobarea Planului de actiuni si Iucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018
Hotararea 2 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in comuna Gura Vadului, in anul 2018
Hotararea 1 Privind utilizarea excedentului bugetului local din anul precedent