Sectiune noua rabla local

07.08.2023  –  În atenția persoanelor fizice care doresc înscrierea în cadrul programului Rabla local

ANUNȚ IMPORTANT       

                                    Anexa 5

(În atenția celor care s-au înscris în Programul Rabla Local)

Primăria Comunei Gura Vadului anunță deschiderea sesiunii de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate pentru solicitanții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Gura Vadului, începând cu data de 11.10 2023.

Persoanele fizice pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă (care se găsesc în Procedura internă și Anexele nr. 1, 2, 3 și 4) prin:

 1. E-mail:primaria@comunaguravadului.ro
 2. Registratura Primăriei Comunei Gura Vadului

După depunerea documentelor beneficiarii acceptați vor fi invitați pentru încheierea contractelor de finanțare.

După încheierea contractelor de finanțare, beneficiarii vor casa autovehiculele uzate și le vor radia din circulație și din evidentele fiscale ale comunei Gura Vadului.

Transmiterea adeverinței de dezmembrare și dovada radierii din circulație se va face de către beneficiar în termen de 30 zile de la încheierea contractului.

Plata stimulentului se va face în termen de 30 zile de la transmiterea adeverinței de dezmembrare și a dovezii radierii din circulație

Va rugam sa va achitati impozitele datorate si sa va procurati documentele justificative conform art. 7, de mai jos.

Documente necesare

Art. 7 (1) Candidaţii vor aplica la acest Program în baza unui dosar care va cuprinde următoarele documente:

 1. a) Cerere – Anexa nr.1 la prezenta Procedură internă;
 2. b) Actul de identitate al proprietarului autovehiculului în copie, semnată ,,conform cu originalul” de către solicitant;
 3. c) Documentele de identificare ale autovehiculului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, semnate ,,conform cu originalul” de către solicitant;
 4. d) În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moștenitor etc.;
 5. e) Împuternicire notarială (dacă este cazul);
 6. f) Certificat de atestare fiscală emis de compartimentul Impozite și Taxe din cadrul comunei Gura Vadului care să ateste că titularul figurează în evidenţele fiscale cu mijlocul de transport respectiv şi nu este înregistrat cu obligaţii fiscale restante către bugetul local;
 7. g) Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații fiscale restante către bugetul de stat;
 8. h) Cazier judiciar al solicitantului prin care dovedește că nu există infracțiuni împotriva mediului;
 9. i) Extras de cont pentru contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare.

Anexa-1-Cerere-de-participare

Anexa-2 ACORD-PRIVIND-PRELUCRAREA-DATELOR-CU-CARACTER-PERSONAL

Anexa-3 Cererea-de-participare-la-Programul-privind-casarea-autovehiculelor-uzate coproprietari

Anexa-4 Consimtamant

PROCEDURA INTERNA

Ghid finantare-rabla_local-2023_04_05

Lista persoanelor fizice înscrise în cadrul