Anunturi

28.06.2024 Informare stropire Budureasca

27.05.2024  Informare tratament fitosanitar

10.05.2024 Informare Viile Budureasca, tratament vie: In conformitate cu Codul de conduita al utiliza torilor profesionisti de produse de protectia plantelor, va comunicam intentia companiei noastre de a afectua tratament de combatere fitosanitara, cu incepere din data de 10. 05.2023.

11.04.2024 Documentele cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 11, 28, 29, 34, 35, 38, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 76, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 128, 129, 130, 131 UAT Gura Vadului.

Afisarea documentelor tehnice click Aici

14.03.2024 COMUNA GURA VADULUI (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: INTOCMIRE PUZ: SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (10416 MP), DIN ZONA UTILITATI AGRICOLE SI EXTINDERE INTRAVILAN (72558 MP) PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA REZIDENTIALA SI PARCELARE ZONA SPATII VERZI SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sstud = 84437 mp), amplasat în Gura Vadului, sat Persunari, nr. cadastral 20960, 21477, 20961, 21661, T 15, P Cc 604, Cc 607, V 611, V 605, V 600, De 612, De 608, De 583, De 577, De 615, De 619, De 601, De 599, De 625, Zi 618/1, F 618/2, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

COMUNA GURA VADULUI (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: INTOCMIRE PUZ: SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (10416 MP), DIN ZONA UTILITATI AGRICOLE SI EXTINDERE INTRAVILAN (72558 MP) PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA REZIDENTIALA SI PARCELARE ZONA SPATII VERZI SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sstud = 84437 mp), amplasat în Gura Vadului, sat Persunari, nr. cadastral 20960, 21477, 20961, 21661, T 15, P Cc 604, Cc 607, V 611, V 605, V 600, De 612, De 608, De 583, De 577, De 615, De 619, De 601, De 599, De 625, Zi 618/1, F 618/2, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. 
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

19.02.2024 Anunt Public 1 si 2 : Comuna Gura Vadului anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare, DIN ZONA UNITATI AGRICOLE SI EXTINDERE INTRAVILAN (72558 MP) PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA REZIDENTIALA SI PARCELARE ZONA SPATII VERZI SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE

23.01.2024 ANUNT CONSULTARE ELABORARE PLAN URBANISTIC DE ETALIU RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASAREA ,,EXTINDERE UNIT ATE VINIFICATIE – CRAMA TOHANI” CERTIFICAT DE URBANISM NR. 9/20.03.2023

ANUNT CONSULT ARE ELABORARE PLAN URBANISTIC DE ETALIU RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASAREA ,,EXTINDERE UNIT A TE VINIFICA TIE – CRAMA TOHANI” CERTIFICAT DE URBANISM NR. 27/07.08.2023

15.11.2023 ANUNȚ DE SOLICITARE AUTORIZAȚIE DE MEDIU – S.C. FILTRE AER CURAT S.R.L anunța depunerea documentației la Agenția de Protecția Mediului …

06.11.2023  – Anunt privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica privind obiectivul de investitii „VARIANTA OCOLITOARE MIZIL”

05.09.2023  – ANUNŢ În baza prevederilor art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. ,,a”, art. 477 alin. (1), art. 478 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 479 alin. (1) lit. “a”, “c”, “d” și alin. (2) și art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Gura Vadului organizează în data de 13.10.2023 – proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

21.08.2023  –  CONVOCATOR Comitetul Constitutiv al Organizaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii “SPP1/CV1 – TOHANI” convoaca Adunarea constitutiva in data de 04.09.2023, ora 10.00 la sediul Biroului Notarial Burtica Adela cu sediul in Str. Nicolae Bãlcescu nr. 43, bl. 15, parter. din Mizil

07.08.2023  –  În atenția persoanelor fizice care doresc înscrierea în cadrul programului Rabla local

09.03.2023  – Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Sectoare cadastrale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 46, 52, 85, 86, 95, 96, 112, 124, 125

08.03.2023  – Documentele cadastrului, pentru sectoarele cadastrale nr.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 46, 52, 85, 86, 95, 96, 112, 124, 125 UAT GURA VADULUI. Click pe Link: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Prahova/Gura%20Vadului/Contract%20nr.%203320_13.08.2021/Documentele%20cadastrului

02.03.2023  – Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Denumire județ: PRAHOVA Denumire UAT GURA VADULUI Sectoare cadastrale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 46, 52, 85, 86, 95, 96, 112, 124, 125 ….

11.07.2022  – Program de furnizare a apei Hidro Prahova saptamana 11-17 iulie 2022

07.07.2022  – Program distribulie apa comuna Gura Vadului Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunta ca este nevoita sa introduca un program de distribulie a apei in comuna Gura Vadului, valabil in intervalul 4-10 iulie 2022, penlru refacerea stocurilor de apa din rezervorul de inmagazinare. Astfel, apa va fi furnizata in regim normal pe parcursul zilei, intervalul de oprire pentru reancarcarea rezervorului fiind cuprins intre orele 23.00 – 5.00. Masura este necesara pe fondul secetei din ultimele zile, dar si din cauza consumului extrem de ridicat de apa potabila, care este folosita intensiv pentru activitati agricole.

06.07.2022  – Anunt public PRIMARIA COMUNEI GURA VADULUI, cu sediul in com. Gura Vadului, sat Gura Vadului, str. Principala, nr. 420, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “PRELUARE APE PLUVIALE STR. VARFUL CU DOR L=200M SI STR. VERII L=250M, COMUNA GURA VADULUI, SAT PERSUNARI, JUDETUL PRAHOVA” cu amplasamentul in com. Gura Vadului, sat Persunari, jud. Prahova.

Anunt public PRIMARIA COMUNEI GURA VADULUI, cu sediul in com. Gura Vadului, sat Gura Vadului, str. Principala, nr. 420, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “S.F. – MODERNIZARE D.C. 73,0+3,6 KM IN COMUNA GURA VADULUI, JUDETUL PRAHOVA” cu amplasamentul in com. Gura Vadului, sat Persunari, jud. Prahova.

16.05.2022  – In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, comuna Gura Vadului, judetul Prahova, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” – ABA Buzau-Ialomita – SGA Ploiesti, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea investitiei “Extindere sistem de canalizare apa uzata menajera si retea de distributie a apei in comuna Gura Vadului, judetul Prahova», amplasata in localitatile Gura Vadului, Persunari si Tohani din comuna Gura Vadului, judetul Prahova.

20.04.2022  – A N U N Ț Privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, asistent organizat în data de 20.04.2022

02.03.2022  – A N U N Ț privind rezultatul soluționării contestației formulată de candidatul cu nr. 617/2022 în urma selecției dosarelor de concurs ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de SECRETAR GENERAL al comunei Gura Vadului, judetul Prahova

-10.02.2022 Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

-25.10.2021 ACCESUL ÎN INSTITUȚIE SE FACE DOAR PE BAZA CERTIFICATULUI VERDE SAU AL TESTULUI RT-PCR PERSOANELE CARE DORESC SĂ SOLICITE ANUMITE INFORMAȚII SE VOR ADRESA PRIMĂRIEI DOAR: Telefonic la nr. 0244-251.005  Prin corespondență la adresa: Primăria comunei Gura Vadului, str. Principală, nr. 420, jud. Prahova  Electronic, e-mail: primaria@comunaguravadului.ro  Exceptând: eliberare certificate de deces

-25.10.2021 PRIMARIA GURA VADULUI INFORMEAZA PERSOANELE INTERESATE CA SE EXECUTA LUCRARI DE CADASTRU SISTEMATIC(GRATUIT) PE URMATOARELE ZONE ALE COMUNEI

-21.09.2021 Anunt privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici COMUNA GURA VADULUI organizeaza examen de promovare in grad profesional conform urmatorului …..

-20.09.2021 Proces verbal de afisare – Subsemnata Gangu lulia, in functia de inspector in cadrul compartimentului financiar contabil, am procedat astazi, 20.09.2021 la afisarea Publicatiei de vanzare privin bunurile debitorului …..

-08.06.2021 BULETIN DE AVERTIZARE PLOIESTI NR. 20 din 04.06.2021 Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii LIMAXUL SPANIOL ( Arion vulgaris), LIMAXUL CENUSIU ( Deroceras agreste), alte specii din genul LIMAX SP.

-31.05.2021 Anunt colectiv TITLURI EXECUTORII SI SOMATII

-28.05.2021 COMUNICAT DE PRESĂ • 4 noi fluxuri de vaccin Pfizer se deschid special pentru centrul de vaccinare de tip drive-through de lângă Ploiești; • rapelul pentru cei vaccinați la acest drive-through se va putea face în perioada 17- 20 iunie; • formularul de triaj poate fi descarcat online de pe pagina de internet a Instituției Prefectului Prahova; • Serviciul Județean de Ambulanță Prahova asigură vaccinarea în centrul drive through cu echipe medicale voluntare;

-18.05.2021 BULETIN DE AVERTIZARE PENTRU COMBATEREA URMATORELOR SPECII DE INSECTE DAUNATOARE:

-13.05.2021 BULETINE DE AVERTIZARE PENTRU COMBATEREA URMATORELOR SPECII DE INSECTE DAUNATOARE:  

-06.05.2021 ANUNŢ PUBLIC Consiliul Judeţean Prahova, titular al proiectului: “Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Lapoș, Jugureni, Călugăreni, Fântânele, Vadu Săpat, Gura Vadului”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul :

-29.03.2021 –RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI Funcţia contractuală sau funcţiile contractuale pentru care se organizează examenul : 1. Pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacant (perioada determinată) de BIBLIOTECAR în cadrul compartimentului Cultură

-09.03.2021 – ANUNT Având in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată.

-05.03.2021 – Incheiere validare supleant Trandafir Dan

                   – PROCES VERBAL AFISARE incheiere validare supleant CONSILIERI

-18/02/2021 Anunt public privind decizia etapei de incadrare Primăria comunei Gura Vadului, județul Prahova

-21/01/2021 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

-22/10/2020 Proces verbal afisare validare candidatura consilieri

-21/10/2020 Proces verbal afisare validare candidatura primar

-13/08/2020 Primaria comunei Gura Vadului, judetul Prahova organizeaza examen/concurs de promovare in clasa corespunzatoare studiilor absolvite pentru functia publica ocupata de : 1. lrimia Jon – referent, clasa lll, grad profesional superior

02.04.2020 Anunt prealabil privind afisarea publica documentelor tehnice ale cadastrului, OCPI PRAHOVA anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale numerele 45, 94, 115, 116, 122, 132 pe o perioada de 60 de zile calendaristice,conform art.14 alin(I) si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

02.04.2020 In aceste clipe de grea incercare, Primaria Gura Vadului pune la dispozitia cetatenilor comunei in mod gratuit, aplicatia mobila CityHealth prin care vom oferi informatii sub forma de notificari cu privire la situatia crizei legate de Coronavirus si de bunul mers al comunei. Locuitorii comunei, pot prin intermediul aplicatiei sa ne trimita raportari legate de nerespectarea regulilor impuse de starea de urgenta, ingrijorari sau sugestii. Pentru utilizare, va rog sa selectati comuna Gura Vadului din lista de localitati din primul ecran al aplicatiei, iar pentru trimiterea de raportari sa selectati Raportare Noua si categoria Coronavirus. Multa sanatate si sa trecem cu bine!

 

12.03.2020  ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR COMUNEI GURA VADULUI Având în vedere situaţia îngrijorătoare, de potenţial pericol, indusă de apariţia Coronavirusului (covid-19) inclusiv pe teritoriul României, vă comunicăm că programul de lucru al Primăriei comunei Gura Vadului ramâne neschimbat, insă pentru a evita aglomerarea şi pe cât posibil contactul între cetăţeni cât şi dintre cetăţeni şi funcţionarii primăriei, este strict necesar a se respecta următoarele reguli, pană la noi informări:

02.03.2020  ANUNT PENTRU  COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative (somatii de plata si titluri executorii). Actele administrative fiscale pot fi consultate de catre titularii acestora la sediul Primariei din GURA VADULUI. Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului. Pentru urmatorii contribuabili 

14.02.2020 ANUNT PENTRU  COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative (somatii de plata si titluri executorii). Actele administrative fiscale pot fi consultate de catre titularii acestora la sediul Primariei din GURA VADULUI. Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului. Pentru urmatorii contribuabili 

23.01.2020 ANUNT PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE- Procese verbale de insolvabilitate

18.12.2018 ÎNREGISTRARE SISTEMATICA A IMOBILELOR PE SECTOARE CADASTRALE UAT: GURA VADULUI, JUD. PRAHOVA
OPIS
OPIS Sector 121

14.12.2018 Registrul Cadastral Sector 120  –   Registrul Cadastral Sector 121
07.12.2018 Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
06.06.2018  ANUNŢ PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE prin care aducem la cunostinta ca au fost emise acte administrative (procese verbale de comunicare a stării de insolvabilitate) si PROCESUL VERBAL Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate