Anunturi

14.02.2020 ANUNT PENTRU  COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative (somatii de plata si titluri executorii). Actele administrative fiscale pot fi consultate de catre titularii acestora la sediul Primariei din GURA VADULUI. Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului. Pentru urmatorii contribuabili 

23.01.2020 ANUNT PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE- Procese verbale de insolvabilitate

18.12.2018 ÎNREGISTRARE SISTEMATICA A IMOBILELOR PE SECTOARE CADASTRALE UAT: GURA VADULUI, JUD. PRAHOVA
OPIS
OPIS Sector 121

14.12.2018 Registrul Cadastral Sector 120  –   Registrul Cadastral Sector 121
07.12.2018 Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
06.06.2018  ANUNŢ PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE prin care aducem la cunostinta ca au fost emise acte administrative (procese verbale de comunicare a stării de insolvabilitate) si PROCESUL VERBAL Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate