Hotarari 2020

Hotararea 3 Privind aprobarea scoaterii din evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separata a unui numar de 18 persoane fizice aflate in stare de insolvabilitate

Hotararea 2 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2020

Hotararea 1 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2019 a sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent