Hotarari 2020

Hotararea  13 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 12 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 11 Privind asocierea comunci Gura Vadului,judetul Prahova cu Consiliul .ludetean Prahova In vederea realizarii unui obiectiv de interes public „Reabilitare, modernizare si extindere sediu primarie si construire anexa garaj si spatiu depozitare, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati, bransamente si organizare santier-· comuna Gura Vadului”

Hotararea 10 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 9 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garanie din partea F.N.G.C.l.M.M. S.A. IFN, in vederea obtinerii avansului pentru proiectul integrat ,, EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA IN SAT PERSUNARI, COMUNA GURA VADULUI, JUDETUL PRAHOVA” – prin PNDR

Hotararea 8 Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionar al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vadului

Hotararea 7  Privind modificarea si aprobarea Orgauigramei si al Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vadului 4 Consiliul local al comunei Gura Vadului,judetul Prahova

Hotararea 6 privind acordarea unui mandat domnului primar al comunei Gura Vadului pentru votarea in Adunarea Generala a Asociatiilor a tarifelor din Actul Aditional nr. 2 la Coniractul nr. 259/18.02.2019, conform OUG nr. 74/2018 pentru moditicarea si completarea Legii nr. 21 1/2011 privind regimul deseurilor

Hotararea 5 Privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 la nivelul UAT Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 4 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 3 Privind aprobarea scoaterii din evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separata a unui numar de 18 persoane fizice aflate in stare de insolvabilitate

Hotararea 2 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2020

Hotararea 1 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2019 a sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent