Hotarari 2020

Hotararea 8 Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionar al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vadului

Hotararea 7  Privind modificarea si aprobarea Orgauigramei si al Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vadului 4 Consiliul local al comunei Gura Vadului,judetul Prahova

Hotararea 6 privind acordarea unui mandat domnului primar al comunei Gura Vadului pentru votarea in Adunarea Generala a Asociatiilor a tarifelor din Actul Aditional nr. 2 la Coniractul nr. 259/18.02.2019, conform OUG nr. 74/2018 pentru moditicarea si completarea Legii nr. 21 1/2011 privind regimul deseurilor

Hotararea 5 Privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021 la nivelul UAT Gura Vadului, judetul Prahova

Hotararea 4 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Hotararea 3 Privind aprobarea scoaterii din evidenta fiscala curenta si trecerea in evidenta fiscala separata a unui numar de 18 persoane fizice aflate in stare de insolvabilitate

Hotararea 2 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2020

Hotararea 1 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2019 a sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent