17.09.2021 A N U N Ţ Având in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată.

09.09.2021 A N U N Ţ Având în vedere prevederile 618 alin (23) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile Ordinului 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, Primăria comunei Gura Vadului organizează în data de 30 Septembrie 2021 – proba scrisă și interviu, examen de promovare în clasă a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea.

25.08.2021 RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI Funcţia contractuală sau funcţiile contractuale pentru care se organizează examenul : 1. BIBLIOTECAR, în cadrul compartimentului Cultură al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului

19.08.2021 PROCES-VERBAL Incheiat astazi 19 August 2021, în urma susținerii probei interviu a cadidatei înscrise la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de Bibliotecar,

17.08.2021 PROCES-VERBAL Incheiat astazi 17 August 2021, Comisia de examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de BIBLIOTECAR, în cadrul compartimentului Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului, numită prin dispoziția nr. 63/2021 a procedat la testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului mai sus menționat, în cadrul probei scrise.

10.08.2021 PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE CONCURS

27.07.2021 Primaria comunei Gura Vadului, judeţul Prahova organizează examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de BIBLIOTECAR, în cadrul compartimentului Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului.

31.05.2021 Raportul final al concursului pentru functia MUNCITOR, în cadrul compartimentului Servicii locale

27.05.2021 PROCES VERBAL dupa proba scrisa CONTRACTUALI

25.05.2021 PROCES VERBAL proba scrisa CONTRACTUALI

14.05.2021 PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE

27.04.2021 Având in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată.

26.03.2021 CENTRALIZATOR PROBA INTERVIU

                     – PROCES VERBAL dupa proba interviu CONTRACTUALI 

24.03.2021 CENTRALIZATOR PROBA SCRISA

                     – PROCES VERBAL dupa proba scrisa CONTRACTUALI 

Articole create 27

Articole similare

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus