Concursuri

23.08.2022 Proces-verbal încheiat astăzi 23.08.2022 Comisia de examen, numită prin Dispoziția nr. 76 din 09.08.2022, a procedat la verificarea competenţei profesionale în cadrul probei scrise – organizată pe data de 23.08.2022 a candidatului înscris la examenul pentru promovarea personalului contractual în funcţia de execuţie de referent IA din cadrul compartimentului stare civilă. A participat la proba scrisă:

18.08.2022 PROCES-VERBAL Privind rezultatele selecției dosarelor depuse pentru examenul de promovare în grade/trepte profesionale organizat în data de 23.08.2022

09.08.2022 Primăria comunei Gura Vadului anunţă organizarea în data 23.08.2022, ora 09.00 la sediul acesteia, examenul de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin transformarea posturilor existente în gradul sau treapta profesională imediat superioară pentru postul menţionat mai jos: 1. 1 post de referent, grad profesional IA, care prin transformare va deveni consilier, grad profesional II, în cadrul Compartimentului Stare Civilă,

08.08.2022 Anunt public privind decizia etapei de incadrare PRIMARIA COMUNEI GURA VADULUI PRIMARIA COMUNEI GURA VADULUI , titular al proiectului PRELUARE APE PLUVIALE STR. VARFUL CU DOR L=200M SI STR. VERII L=250M, COMUNA GURA VADULUI, SAT PERSUNARI, JUDETUL PRAHOVA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul PRELUARE APE PLUVIALE STR. VARFUL CU DOR L=200M SI STR. VERII L=250M, propus a fi amplasat in COMUNA GURA VADULUI, SAT PERSUNARI, JUDETUL PRAHOVA

Anunt public privind decizia etapei de incadrare PRIMARIA COMUNEI GURA VADULUI PRIMARIA COMUNEI GURA VADULUI , titular al proiectului S.F. – MODERNIZARE D.C. 73,0+3,6 KM IN COMUNA GURA VADULUI, JUDETUL PRAHOVA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul S.F. – MODERNIZARE D.C. 73,0+3,6 KM IN COMUNA GURA VADULUI, JUDETUL PRAHOVA, propus a fi amplasat in COMUNA GURA VADULUI, JUDETUL PRAHOVA

14.07.2022 PROCES-VERBAL Incheiat astazi 13 Iulie 2022, în urma susținerii probei interviu a cadidatului înscris la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de Inspector de specialitate (cu atribuții de cadastru)

13.07.2022 ANUNT Interviul programat în data de 18.07.2022 la sediul Primariei comunei Gura Vadului, pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de Inspector de specialitate (cu atribuții de cadastru), se va sustine in data de 13.07.2022, la ora 12.00 .

PROCES-VERBAL Incheiat astazi 13 Iulie 2022, Comisia de examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de Inspector de specialitate (cu atribuții de cadastru), în cadrul compartimentului urbanism, cadastru și registru agricol, numită prin dispoziția nr. 57/2022 a procedat la testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului mai sus menționat, în cadrul probei scrise.

08.07.2022 PROCES-VERBAL SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de inspector de specialitate (cu atribuții privind activitatea de cadastru), in cadrul compartimentului urbanism, cadastru, registru agricol al UAT Gura Vadului

22.06.2022 Primaria comunei Gura Vadului, judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate (cu atribuții privind activitatea de cadastru), grad profesional debutant in cadrul compartimentului urbanism, cadastru, registru agricol., în data de 13 IULIE 2022.

08.06.2022 Proces-verbal încheiat astăzi 08.06.2022 Comisia de examen/concurs, numită prin Dispoziția nr. 49 din 24.05.2022, a procedat la verificarea competenţei profesionale în cadrul probei scrise – organizată pe data de 07.06.2022 şi/sau a probei practice organizat în data de 07.06.2022, a candidatului înscris la examenul pentru promovarea personalului contractual în funcţia de execuţie de muncitor din cadrul compartimentului servicii locale

07.06.2022  ANUNT Interviul programat în data de 13.06.2022 la sediul Primariei comunei Gura Vadului, pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de Șofer microbuz școlar, se va sustine in data de 07.06.2022, la ora 12 30.

PROCES-VERBAL Incheiat astazi 07 Iunie 2022, în urma susținerii probei interviu a cadidatului înscris la concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de Șofer microbuz școlar,

07.06.2022 PROCES-VERBAL Incheiat astazi 07 Iunie 2022, Comisia de examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR, în cadrul compartimentului tehnic administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului, numită prin dispoziția nr. 46/2022 a procedat la testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului mai sus menționat, în cadrul probei scrise.

03.06.2022 PROCES-VERBAL Incheiat astazi 3 Iunie 2022, ora 10,00 la sediul Primariei comunei Gura Vadului cu ocazia intrunirii comisiei pentru examenul de promovare în grade/trepte profesionale pentru personalul contractual

30.05.2022 PROCES-VERBAL SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR, în cadrul compartimentului Tehnic administrativ al UAT Gura Vadului

23.05.2022 Primăria comunei Gura Vadului anunţă organizarea în data 07.06.2022, ora 09.00 la sediul acesteia, examenul de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin transformarea posturilor existente în gradul sau treapta profesională imediat superioară pentru postul menţionat mai jos:

13.05.2022 Organizare examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de Șofer Microbuz Școlar, compartimentul tehnic administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului, în data de 7 IUNIE 2022.

28.04.2022  – ANUNȚ Privind rezultatul interviului la concursul de  recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, asistent organizat în data de 28.04.2022

21.04.2022  – PROCES VERBAL cu rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din 04.05.2022 pentru recrutarea în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector (cu atribuții privind activitatea de cadastru), clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului urbanism, cadastru, registru agricol.

21.04.2022  – PROCES-VERBAL Încheiat astăzi 21.04.2022 Având în vedere anunțul înregistrat sub nr. 1373/01.04.2022 pentru organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de Secretar General al comunei Gura Vadului, județul Prahova.

20.04.2022  – A N U N Ț Privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, asistent organizat în data de 20.04.2022

14.04.2022 PROCES VERBAL cu rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din 20.04.2022 pentru recrutarea în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului financiar contabilitate, taxe și impozite locale

01.04.2022  – ANUNȚ Primaria Comunei Gura Vadului, Judetul Prahova organizează în data de 04.05.2022, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector (cu atribuții privind activitatea de cadastru), clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului urbanism, cadastru, registru agricol.

                           ANUNȚ  Primaria Comunei Gura Vadului, Judetul Prahova organizează în data de 04.05.2022, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de: – SECRETAR GENERAL al comunei Gura Vadului, judetul Prahova     

21.03.2022  – Primaria Comunei Gura Vadului, Judetul Prahova organizează în data de 20.04.2022, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector (cu atribuții de casier și taxe și impozite), clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar contabilitate.

07.03.2022  – ANUNȚ Privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de SECRETAR GENERAL AL COMUNEI Gura Vadului, județul Prahova, organizat în data de 07.03.2022

02.03.2022  – ANUNȚ privind rezultatul soluționării contestației formulată de candidatul cu nr. 617/2022 în urma selecției dosarelor de concurs ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de SECRETAR GENERAL al comunei Gura Vadului, judetul Prahova

28.02.2022  – PROCES VERBAL cu rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din 07.03.2022 pentru recrutarea în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector (cu atribuții privind activitatea de cadastru), clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului urbanism, cadastru, registru agricol.

PROCES VERBAL cu rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din 07.03.2022 pentru recrutarea în vederea ocupării funcției publice de conducere specifice vacante de SECRETAR GENERAL al comunei Gura Vadului, judetul Prahova

03.02.2022  – Anunt concurs inspector cadastru

                             Anunt concurs secretar general

23.11.2021  – PROCES-VERBAL LIPSA DOSARE  Încheiat astăzi 23.11.2021 –  Având în vedere anunțul înregistrat sub nr. 4459/03.11.2021 pentru organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de ARHITECT ȘEF în cadrul compartimentului urbanism, cadastru, registru agricol.

                    PROCES-VERBAL LIPSA DOSARE Încheiat astăzi 23.11.2021 Având în vedere anunțul înregistrat sub nr. 4459/03.11.2021 pentru organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector (cu atribuții privind activitatea de cadastru), clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului urbanism, cadastru, registru agricol.

 

18.11.2021 PROCES-VERBAL SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de MUNCITOR, în cadrul compartimentului Servicii locale al UAT Gura Vadului

03.11.2021 – ANUNT CONCURS ARHITECT

– ANUNT CONCURS INSPECTOR CADASTRU

– ANUNT CONCURS MUNCITOR

20.10.2021 PROCES-VERBAL Incheiat astazi 11 Octombrie 2021, ora 10,00 la sediul Primariei comunei Gura Vadului cu ocazia intrunirii comisiei de examen pentru promovare în grad profesional imediat superior.

04.10.2021  Primariei comunei Gura Vadului organizaza examenul pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de MUNCITOR, în cadrul compartimentului Servicii locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului

17.09.2021 A N U N Ţ Având in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată.

09.09.2021 A N U N Ţ Având în vedere prevederile 618 alin (23) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile Ordinului 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, Primăria comunei Gura Vadului organizează în data de 30 Septembrie 2021 – proba scrisă și interviu, examen de promovare în clasă a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea.

25.08.2021 RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI Funcţia contractuală sau funcţiile contractuale pentru care se organizează examenul : 1. BIBLIOTECAR, în cadrul compartimentului Cultură al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului

19.08.2021 PROCES-VERBAL Incheiat astazi 19 August 2021, în urma susținerii probei interviu a cadidatei înscrise la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant de execuție de Bibliotecar,

17.08.2021 PROCES-VERBAL Incheiat astazi 17 August 2021, Comisia de examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de BIBLIOTECAR, în cadrul compartimentului Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului, numită prin dispoziția nr. 63/2021 a procedat la testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului mai sus menționat, în cadrul probei scrise.

10.08.2021 PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE CONCURS

27.07.2021 Primaria comunei Gura Vadului, judeţul Prahova organizează examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de BIBLIOTECAR, în cadrul compartimentului Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului.

31.05.2021 Raportul final al concursului pentru functia MUNCITOR, în cadrul compartimentului Servicii locale

27.05.2021 PROCES VERBAL dupa proba scrisa CONTRACTUALI

25.05.2021 PROCES VERBAL proba scrisa CONTRACTUALI

14.05.2021 PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE

27.04.2021 Având in vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată.

26.03.2021 CENTRALIZATOR PROBA INTERVIU

                     – PROCES VERBAL dupa proba interviu CONTRACTUALI 

24.03.2021 CENTRALIZATOR PROBA SCRISA

                     – PROCES VERBAL dupa proba scrisa CONTRACTUALI