Concursuri

13.10.2023  – REZULTATUL PROBEI INTERVIU la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 13.10.2023 (proba scrisă)

REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT DIN DATA DE 13.10.2023 PROBA SCRISĂ

13.10.2023  – REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 13.10.2023 (proba scrisă)

05.09.2023  – ANUNŢ În baza prevederilor art. 476 alin. (1) și alin. (2) lit. ,,a”, art. 477 alin. (1), art. 478 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 479 alin. (1) lit. “a”, “c”, “d” și alin. (2) și art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Gura Vadului organizează în data de 13.10.2023 – proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

26.09.2023 LISTA cu rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 13.10.2023 (proba scrisă), pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Financiar contabilitate, taxe și impozite locale

21.04.2023 ANUNȚ Privind rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Polițist local, clasa III, debutant

19.04.2023 A N U N Ț Privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de Polițist local, clasa III, debutant organizat în data de 19.04.2023

04.04.2023 PROCES VERBAL cu rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul din 19.04.2023 pentru recrutarea în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Poliție locală

14.03.2023 Primaria Comunei Gura Vadului, Judetul Prahova organizează în data de 19.04.2023, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Poliție locală