a) Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cuprivire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive,numai în cazul celor cu caracter normativ;

c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmeazăsă fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;

d) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;

f) Procese verbale

g) Declaratii de casatorie

h) Alte documente neprevăzute la lit. a)g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;

i) Alte documente neprevăzute la lit. a)h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară.

 

Articole create 27

Articole similare

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus